بازدید دکتر طاهر از نمایشگاه هفته سلامت


  به گزارش روابط عمومی دانشگاه، روز چهارشنبه 5 اردیبهشت ماه 97، دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه به همراه دکتر ابراهیمی؛ مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه از نمایشگاه هفته سلامت بازدید کرد.